C+D Automatika Kft.
1191 Budapest,
Földváry u. 2.

Tel. +36 1 282 9896

info@meter.hu
Név:
Jelszó:
 
Tovább...
Az elektromágneses "szmog"
2009-10-28Műszerbemutató

Mindennapi életünket el sem tudnánk képzelni különféle elektromos eszközök nélkül. Természetes dolog, hogy érintésvédelmi szempontból ellenőrizni kell az ilyen berendezéseket és a hálózat kiépítését is. Egészen a legutóbbi időkig viszont arról kevés szó esett, hogy az elektromosság szükségszerű velejárója, az elektromos és mágneses mező jelenléte környezetünkben egy bizonyos határon felül nem igazán hasznos az emberi szervezet számára. Manapság - picit átesve a ló másik oldalára - talán túlontúl nagy félelem kezd eluralkodni az emberek egy részén. Ezért fontos az elektromos és mágneses mező egyszerű ám pontos mérése: erre képes a hordozható Maschek ESM-100 mérőkészülék.

Tulajdonképpen egy könnyen kezelhető hordozható műszerről van szó, amely szabadalmaztatott módszerrel képes egy adott pontban az elektromos és mágneses mező egyidejű izotróp mérésére. Valójában mindhárom térirányban mér a készülék, és az eredő értékét jeleníti meg a logaritmikus skálájú, bekapcsolható háttérvilágítású folyadékkristályos kijelzőn grafikusan, valamint alatta számszerűen is. Egyidejűleg mindkét mért mezőérték leolvasható a kijelzőn: a mágneses mező az 1 nanoTesla (nT) és 20 mT közötti, az elektromos mező a 100 mV/m és 100 kV/m tartományban mérhető vele. A számszerűen kijelzett 5 % pontosságú értékeknél egy kikapcsolható automatikus méréshatárváltó segíti az egyszerű kezelést. A rövid idejű maximumok detektálására - ahogy az egyes hanglejátszók kivezérlésjelzőjénél is szokás - a grafikus kijelző egy szegmense 3 másodpercig jelzi az épp lecsengő csúcsot, miközben az oszlop az aktuális értéket mutatja. Minden esetben tárolja a műszer a mérés során előállt abszolút maximális és minimális mért értéket, ez bármikor lekérdezhető.

Problémagyanús esetekben a gyors térerő behatárolást segíti a bekapcsolható hangvisszajelzés. Így közeledve a nagyobb térerejű területhez az egyre erősödő hangjelzésből már fülre meghatározható a probléma forrása, azután könnyebben feltérképezhető a forrás környezete. A készüléken a hang érzékenysége (bekapcsolásának minimális és maximális térereje) a mágneses és elektromos mezőnél külön-külön meghatározható.

Alacsony frekvenciájú mezők érzékelésére szolgál a Maschek ESM-100: 5 Hz-től 400 kHz-ig terjed a mérési tartománya, vagyis az elektromos hálózatnak és az adott berendezéseknek, készülékeknek a környezetre gyakorolt hatásait méri. Ez a tartomány gombnyomásra egy-egy szűrővel felezhető: csak a 2 kHz-től 400 kHz-ig terjedő, vagy az 5 Hz-től 2 kHz-ig tartó frekvenciatartomány külön-külön is mérhető. Ezen kívül speciális méréseknél egy 50 Hz-es vagy egy 16,7 Hz-es sávszűrő is bekapcsolható csak ezen frekvenciák vizsgálatához. A készülékkel járó analóg kábellel a mért jelek például közvetlenül spektrumanalizátorra vezethetők (amivel a jelek frekvenciaeloszlása vizsgálható) vagy oszcilloszkópon tekinthetők meg.

A műszer 1800 mérési alkalmat tárolhat el programozhatóan nemfelejtő memóriájába. Mindegyik tároláskor a három irány elektromos és mágneses mező értéke és az eredő nagysága, valamint a mérés ideje rögzítődik a beépített órára támaszkodva. A tárolás kezdeményezhető gombnyomásra, avagy programozott időszakonként több lépcsőben. Ez utóbbi esetben a legrövidebb, 2 másodpercenkénti mintavétel 1 órányi adatgyűjtést tesz lehetővé, de a mintavétel ritkításával akár egy egész hétig gyűjthetők az adatok. Mivel a belső akkumulátor mintegy 30 órányi működésre elegendő energiát szolgáltat, ezért hosszabb mérési időhöz a töltő/tápegység használata szükséges.

Noha kézben tartva is elvégezhetők a mérések, ám ahol lényeges az emberi test mezőt torzító hatásának kiküszöbölése, ott a készülékhez vásárolható háromlábú fa állvány használata javasolt. Ugyancsak a zavarmentes mérést szolgálja, hogy a számítógépes kapcsolattartásra való RS-232 kábel optikai (és nem fém vezetős); ugyanis a számítógépes kapcsolat alatt nem csupán a tárolt adatok olvashatók ki, de közvetlen mérések is végezhetők, avagy grafikusan kijelezhető az egyes térirányok értéke.

Összekapcsolva az ESM-100-ast a számítógéppel a windowsos kezelőprogram mintegy távvezérlőként vehet részt a készülék felprogramozásában. Emellett folyamatosan mutathatja az aktuális értékeket, és ezt grafikus formában - oszcilloszkópszerűen - is képes megjeleníteni. Online mérések is végezhetők különféle időzítéssel vagy eseményvezérléssel (egy bizonyos mezőszint eléréséhez kötve az indítást). A tárolt adatok ekkor közvetlenül a számítógépbe kerülnek és táblázatos szövegként is elmenthetők; a grafikus kép exportálása is megoldott WMF formátumban.

Meghatározott módon bejárva egy adott területet a Graph ESM-100 program képes elkészíteni a mért adatokból az adott terület háromdimenziós, színskálával is ellátott elektromos és mágneses térképét. Az elkészült látványos két grafikon (váltogatható az elektromos és a mágneses mező ábrája) térben forgatható. Ekvipotenciális helyeket összekötő szintvonalakkal látható el a térbeli kép, és belőle színnel jelölt kétdimenziós térkép is készíthető (mint egy hagyományos domborzati térkép).

Arra is gondolt a szoftver készítője, hogy általában valamekkora részleges terhelésnél mérnek egy adott berendezés (például transzformátor) közelében. Hasznos szolgáltatása a programnak, hogy a pillanatnyi terhelés százalékos megadása után képes extrapolálni a teljes terheléskori mágneses mező értékére még nem lineáris esetben is.

A készülék kipróbálása során az egyszerű kezelhetőségen túl figyelemre méltó, hogy a számítógépes program oszcilloszkóp funkciója az eredők mellett az egyes térirányok értékeit is megjeleníti, ami a mennyiségi értéken felül szemléltette a két mező kölcsönös irányfüggését is. A munkahelyi közérzetet javíthatja például, ha ellenőrizzük a Maschek ESM-100-assal, hogy monitorjaink valóban megfelelnek a sugárzási szabványoknak (1. kép), és emellett a két mező térbeli eloszlásából az asztalon történő elhelyezésükhöz is hasznos segítséghez juthatunk.

Fentiekből talán kiderülhet, hogy a Maschek ESM-100 mérőműszer hasonlóan fontos ellenőrző szerepet láthat el az elektromos és mágneses tér mérése területén, mint például a villamos biztonságtechnikában az érintésvédelmi multiméterek.

Kapcsolódó anyagok: