Hungarian flagEnglish flag
1191 Budapest, Földváry u. 2.
info@meter.hu +36 1 282 9896
Közép- és nagyfeszültségű hálózati berendezések diagnosztikai vizsgálata

Főszerkesztő: Luspay Ödön (2000)

A könyv célja olyan mérési segédlet kidolgozása, amely lehetővé teszi a hálózaton felszerelt berendezések és készülékek időszakos diagnosztikáján keresztül az üzemzavarok vagy meghibásodások megelőzését vagy legalább számuk csökkentését, ill. a karbantartási, felújítási tevékenység költségkímélőbb kialakítását.

A kiadvány feladata az egyes berendezésekkel kapcsolatban leírni, hogy milyen szigeteléstechnikai és egyéb paraméterek mérése javasolható, a kapott eredményeket hogyan kell kiértékelni, valamint ezek alapján a berendezést üzembiztonsági szempontból minősíteni.
Ezen kívül fel kell hívni a figyelmet a mérés során jelentkező nehézségekre, a vizsgált berendezés épségének a vizsgálat miatti esetleges veszélyeztetettségére és azokra a módszerekre, amelyek
alkalmazásával e veszélyek okozta károk elkerülhetők. Fel kellett dolgozni a magyar, az európai és a nemzetközi szabványok, valamint a szakirodalom ide vonatkozó részeit is.

Galéria:
QR kód: