Hungarian flagEnglish flag
1191 Budapest, Földváry u. 2.
info@meter.hu +36 1 282 9896
Villamos biztonsági felülvizsgálók kézikönyve 2022

Mint ismeretes, 2020. július 31-én lépett hatályba a módosított 40/2017.(XII.4.) NGM rendelet, amely eltörölte a korábban általánosan végzett szabványossági felülvizsgálatokat és az európai műszaki szabályozásnak megfelelően bevezette a villamos biztonsági felülvizsgálatot, amely teljes körű vizsgálatot jelent, beleértve a kis- és nagyfeszültségű villamos berendezések áramütés elleni védelmének és szabványos állapotának vizsgálatát normál- és robbanásveszélyes légtérben. Ezt a módosítást a képzési rendszer átalakítása is követte a tavalyi évben, így szükségessé vált a korábbi jegyzetek alapján egy új oktatási célú kézikönyv kiadása, amely ismerteti a közelmúltban bekövetkezett nagyon sok és lényeges jogszabály- és szabványváltozást is. Az így szerkesztett kézikönyv teljes mértékben megfelel az új, módosult képzési követelményeknek. A neves szakérők bevonásával végzett előkészítő munkák után 2022 januárjában jelent meg a könyv, amely tartalmazza a felülvizsgálatokhoz szükséges korszerű ismereteket.

A kézikönyv 5 fő részből, illetve 21 fejezetből áll:

1. rész: ismerteti a villamos biztonságtechnika jogi és műszaki szabályozását, ezek: jogszabályok, szabványok, pl. OTSZ, VMBSZ, képzési előírások.

2. rész: ismerteti a kisfeszültségű villamosenergetikai berendezések az áramütés elleni védelmének, illetve szabványos kivitelezésének létesítési előírásait az MSZ HD 60364 szabványsorozat és más kapcsolódó szabványok alapján. Kiemelten fontos témakör ebben a részben a hőhatások, túláram- és zárlat elleni védelem követelményei.

3. rész: a kisfeszültségű berendezések felülvizsgálataival foglalkozik, ismerteti a különböző ellenőrzési és mérési eljárásokat, köztük a különleges berendezések (pl. napelemek, járműtöltő állomások) vizsgálatait.

4. rész: a nagyfeszültségű (Un >1000 V) villamosenergetikai berendezések létesítési, áramütés elleni védelmi és vizsgálati követelményeit ismerteti.

A kézikönyv a 3. és 4. rész végén ajánlott vizsgálati jegyzőkönyv mintákat is tartalmaz.

5. rész: a villamos méréseket mutatja be, és ez rész tartalmazza a kötelező mérési gyakorlatot. Tájékozat a villamos balesetekről, ezek elleni védelemről és az elsősegélynyújtásról. Néhány kiegészítő információ és ellenőrző kérdések zárják a kézikönyvet.

A jegyzet, mint említettük, elsősorban az erősáramú/energetikai berendezések villamos biztonsági felülvizsgálóinak oktatására szolgál. Reméljük, hogy jól tudják majd használni a gyakorló szakemberek vagy az érdeklődő kollégák is, az újabb előírások megismerésére vagy a meglévő tudásuk felfrissítésére.

Arató Csaba
szerző
MEE tag

Galéria:
QR kód: