Hungarian flagEnglish flag
1191 Budapest, Földváry u. 2.
info@meter.hu +36 1 282 9896
Szakkönyvek
Raktáron!
Nettó ár: 6.190,- Ft
Bruttó ár: 6.500,- Ft

2020. november 18-án megjelent az új Elektromosipari szakemberek kézikönyve. A kibővített, mintegy 650 oldalas kézikönyv összeállításában, lektorálásában neves szakemberek vettek részt.

Az épületvillamos szakma területén folyamatos a változás – nemcsak a technika fejlődése, hanem a jogszabályi környezet változása miatt is –, ami indokolttá tette szakkönyvünk aktualizálását, új témákkal való bővítését, a fejezetek átdolgozását. Célunk, hogy a könyv átfogó és jól felépített tartalmával nemcsak az ismeretek bővítését és a meglévő tudás korszerűsítését szolgálja, de a mindennapi munkavégzés során is hasznos segítőtársa legyen a villamosipari vállalkozóknak, villanyszerelőknek.

Tartalom:

 • Elméleti alapok
 • Lakóépületek villamos berendezése
 • Készülékek
 • Vezetékek kötéstechnikája
 • Világítástechnika
 • Tartalék áramforrások
 • Fázisjavítás
 • Energiamenedzsment
 • Automatizálás
 • Napelemes rendszerek létesítése
 • Villamos járművek biztonsága
 • Túláramvédelem
 • Áramütés elleni védelem
 • Elektromágneses összeférhetőség (EMC)
 • Villám- és túlfeszültség-védelem
 • Tűzvédelem

Szerzők:
Arató Csaba ▪ Furján Attila ▪ ifj. Hunyadi Sándor ▪ Kádár Aba (†) ▪ Dr. Kemény József ▪ dr. Kovács Károly ▪ Kóra István ▪ Kruppa Attila ▪ Nádas József ▪ Dr. Novothny Ferenc ▪ Opitzer Gábor ▪ Pásztohy Tamás ▪ Roderman József ▪ Schottner Károly

Nettó ár: 5.905,- Ft
Bruttó ár: 6.200,- Ft

A közelmúltban szükségessé vált a kézikönyv újbóli kiadása. A műszaki alapelvek ugyan nem változtak – de az elmúlt három év alatt sokat változtak a műszaki tartalmú jogszabályok előírásai és a villamos szabványok követelményei. Így került sor az „Érintésvédelmi Felülvizsgálók Kézikönyve” című szakmai kézikönyv 1999 óta most a hetedik kiadására. 2019 októberéig követtük nyomon, és rögzítették az új jegyzetben a tárgykörhöz tartozó változásokat.

A jogszabályi változások között ismertetésre került − többek között − a megváltozott hatósági intézményi rendszer. Részletesen ismerteti a kézikönyv a villamos berendezések felülvizsgálatát elrendelő és más biztonsági intézkedéseket is előíró Villamos Műszaki Biztonsági Szabályzatot (VMBSZ), amely 40/2017.(XII.4.) NGM rendelet mellékletében jelent meg. Ebben két nagyon lényeges változás van: előírja a felülvizsgálók kötelező továbbképzését és a nagyfeszültségű berendezések felülvizsgálatát.  Kitér a munkahelyek felülvizsgálatát előíró 10/2016. (IV.5.) NGM rendeletre is.  Ismerteti az OTSZ 2019. júliusi módosításának villamos vonatkozású részeit. A szabványváltozások követése során az  MSZ HD 60364 sorozat új szabványairól − főleg ezek érintésvédelmi vonatkozásairól − valamint a magyarázatos kiadás 11. pótlapjairól tájékoztat az új jegyzet. A közelmúltban kiadták a nagyfeszültségű villamos berendezések új szabványait: a létesítésre vonatkozó MSZ EN 61936-1 jelűt, és az érintésvédelemre vonatkozó MSZ EN 50522 jelű szabványt, amelyek a szakma által jól ismert MSZ 1610 és az MSZ 172-2, -3 szabványok örökébe léptek – ezeket szintén ismerteti az új kézikönyv.

Új, korszerű ismeretekkel bővült a jegyzet villamos balesetekkel foglakozó fejezte: a legújabb kutatások eredményei alapján részletesebben foglalkozik az áram élettani hatásaival, az elsősegélynyújtással és az újraélesztéssel. Végül teljesen új, naprakész jogszabály- és szabványgyűjtemény és a szokásos ellenőrző kérdések zárják a jegyzetet.  Reméljük, hogy a jegyzet új, bővített kiadása is beválik, hasznos tankönyve lesz az érintésvédelmi felülvizsgálóknak és jó segítsége lesz az érdeklődő szakembereknek.

Nettó ár: 6.000,- Ft
Bruttó ár: 6.300,- Ft

Szerkesztők: Kovács László és Farkas Tamás

A tanfolyami jegyzet megjelenési dátuma: 2018

A Regisztrált Villanyszerelők Nyilvántartási Rendszerében résztvevő szerelőket a MEE VET ajánlja a felhasználók felé. Erre az oktatási alapra az elosztói engedélyesek kidolgozták azt a rendszert, amellyel további jogosultságot kaphatnak a regisztrált szerelők. A jegyzetben naprakész információk biztosításához bevezetésre került QR kód rendszer, amely közvetlen kapcsolatot és segítséget nyújt a képzéshez valamint a szakmai információk eléréséhez.

Nettó ár: 7.143,- Ft
Bruttó ár: 7.500,- Ft

Szerző: Orlay Imre (2014)

A Villanyszerelők továbbképzésének villamos alapismeretei című jegyzet, mely elsősorban a villanyszerelő szakképzésre ráépülő képzések (pl. villamos hálózat kezelő, villamos alállomás kezelő, kábelszerelő, FAM szerelő) szakmai alapismereteit, jogszabályi és szabvány követelményeinek összefoglalását adja, ezen a területen hiánypótló kiadványként. A szakképzésben résztvevőkön kívül ajánljuk minden olyan villamos szakembernek, aki meglévő tudását szeretné feleleveníteni, frissíteni.

Raktáron!
Nettó ár: 3.333,- Ft
Bruttó ár: 3.500,- Ft

Szerzők: Dr. Fodor István, Dr. Szedenik Norbert

A könyv az ezt megelőzően kiadott Villámvédelem 2007 és Villámvédelem 2009 c. könyvek kiadása óta bekövetkezett változásokat taglalja három külön fejezetben.

Az előző jegyzetekben foglaltakat érintő változásokkal az I. és II. fejezet, a 2009. utáni, villámvédelmet érintő változásokkal pedig a III. fejezet foglalkozik részletesen.

 

Nettó ár: 9.429,- Ft
Bruttó ár: 9.900,- Ft

Főszerkesztő: Luspay Ödön (2000)

A könyv célja olyan mérési segédlet kidolgozása, amely lehetővé teszi a hálózaton felszerelt berendezések és készülékek időszakos diagnosztikáján keresztül az üzemzavarok vagy meghibásodások megelőzését vagy legalább számuk csökkentését, ill. a karbantartási, felújítási tevékenység költségkímélőbb kialakítását.

A kiadvány feladata az egyes berendezésekkel kapcsolatban leírni, hogy milyen szigeteléstechnikai és egyéb paraméterek mérése javasolható, a kapott eredményeket hogyan kell kiértékelni, valamint ezek alapján a berendezést üzembiztonsági szempontból minősíteni.
Ezen kívül fel kell hívni a figyelmet a mérés során jelentkező nehézségekre, a vizsgált berendezés épségének a vizsgálat miatti esetleges veszélyeztetettségére és azokra a módszerekre, amelyek
alkalmazásával e veszélyek okozta károk elkerülhetők. Fel kellett dolgozni a magyar, az európai és a nemzetközi szabványok, valamint a szakirodalom ide vonatkozó részeit is.

Nettó ár: 3.810,- Ft
Bruttó ár: 4.001,- Ft

Szerző: Rejtő Ferenc (2006)

Az „EMC ALAPOK” (Bevezetés az elektromágneses összeférhetőség gyakorlatába) könyv célja a legkülönfélébb villamos berendezésekkel foglalkozó, már biztos alapismeretekkel rendelkező szakembereket, mérnököket, technikusokat az új tudományágba bevezetni, illetve számukra kiegészítő ismereteket nyújtani. Segíteni szándékozik a közép- és felsőfokú szakoktatás megújulását is.

Ismeretterjesztő kiadványok
Nettó ár: 5.000,- Ft
Bruttó ár: 5.250,- Ft

Szerző: Lambert Miklós

Megjelenés dátuma: 2019.01.30.

"...A könyv nem ad receptet, hogyan kell LED fényforrást tervezni, gyártani, de útmutatót ad, mit vásároljunk, vagy ha olyan nincs a boltban, hogyan lássunk neki kedvünkre valót csinálni. A könyvet ezért főként mérnököknek ajánlom, de hasznosan forgathatják olyanok is, akik "csak" vásárlási szempontokat szeretnének kapni." - Lambert Miklós

Nettó ár: 19.500,- Ft
Bruttó ár: 20.475,- Ft

Szerző: Rahne Eric

Megjelenés dátuma: 2018

A könyv nagy segítséget nyújt a termográfiai felvételek készítői és kiértékelői részére, megkönnyíti a döntés előkészítők, beruházók munkáját is, de a mélyebb tudást keresők is megtalálják számításaikat.
Keménytábla, A4-es formátum, színes, 652 oldal, a szakterület „kézikönyve”-ként használható.

Raktáron!

AKCIÓ!
Nettó ár: 2.800,- Ft
Bruttó ár: 2.940,- Ft

Szerző: Lambert Miklós (2008)

A szenzorok fizikai, kémiai, technológiai paraméterek sokaságát érzékelik, képeznek belőlük villamos mérőjelet, amely valamely mérőrendszer, irányítórendszer. automatika működtetésére szolgál.

A 410 oldalas elméleti könyv négy fejezete a szenzorok működését mutatja be, többszáz ábrával illusztrálva.

Raktáron!

AKCIÓ!
Nettó ár: 3.333,- Ft
Bruttó ár: 3.500,- Ft

Szerző: Juhász Árpád (2009)

A megújuló energiák igen változatos formában állnak rendelkezésünkre a világban, így Magyarországon is. (...)
De vajon mi az optimális megoldás? Milyen szempontok mentén tudjuk kiválasztani? Magyarország esetében mi lehet az a recept, ami hosszú távon is fenntarthatóvá és biztonságossá teszi az energiaellátást? (...)

A megadott ár a készlet erejéig érvényes!

Nettó ár: 1.762,- Ft
Bruttó ár: 1.850,- Ft

Épületgépészeti szakkiadvány-sorozat
Főszerkesztő: Szemán Róbert (2007)

Ez a téma a végfelhasználók körében jelenleg mitikus köntösben jelenik meg; egyfajta csodatechnológiaként néznek rá, ami mindent megold.
A "Megújuló energiák az épületgépészetben" igyekszik hasznos információkkal szolgálni a szakterületről, rávilágítani arra, hogy ennek a szegmensnek nagy megtanulandó tudásbázisa van.

A megadott ár a készlet erejéig érvényes!