Hungarian flagEnglish flag
1191 Budapest, Földváry u. 2.
info@meter.hu +36 1 282 9896
Szakkönyvek
ÚJ!
Raktáron!
Nettó ár: 31.429,- Ft
Bruttó ár: 33.000,- Ft

SZAKMA - TUDÁS - JOG

Rátai Attila: Villamos biztonságtechnika - A tanítókönyv

"Mi ennek a tanítókönyvnek a célja? Nem csupán a szabványok puszta ismertetése a cél, hanem a megmagyarázása és a gyakorlati alkalmazás ismertetése. Az, hogy az elméletben, a gyakorlatban és a jogi szabályozás labirintusában nem elakadva megálljuk a helyünket.
...
Mit érdemes tudni könyvsorozatunk első részéről? Segít tanulni, de pusztán elolvasni nem elég - idő kell hozzá."

Raktáron!
Nettó ár: 13.800,- Ft
Bruttó ár: 14.490,- Ft

Mint ismeretes, 2020. július 31-én lépett hatályba a módosított 40/2017.(XII.4.) NGM rendelet, amely eltörölte a korábban általánosan végzett szabványossági felülvizsgálatokat és az európai műszaki szabályozásnak megfelelően bevezette a villamos biztonsági felülvizsgálatot, amely teljes körű vizsgálatot jelent, beleértve a kis- és nagyfeszültségű villamos berendezések áramütés elleni védelmének és szabványos állapotának vizsgálatát normál- és robbanásveszélyes légtérben. Ezt a módosítást a képzési rendszer átalakítása is követte a tavalyi évben, így szükségessé vált a korábbi jegyzetek alapján egy új oktatási célú kézikönyv kiadása, amely ismerteti a közelmúltban bekövetkezett nagyon sok és lényeges jogszabály- és szabványváltozást is. Az így szerkesztett kézikönyv teljes mértékben megfelel az új, módosult képzési követelményeknek. A neves szakérők bevonásával végzett előkészítő munkák után 2022 januárjában jelent meg a könyv, amely tartalmazza a felülvizsgálatokhoz szükséges korszerű ismereteket.

A kézikönyv 5 fő részből, illetve 21 fejezetből áll:

1. rész: ismerteti a villamos biztonságtechnika jogi és műszaki szabályozását, ezek: jogszabályok, szabványok, pl. OTSZ, VMBSZ, képzési előírások.

2. rész: ismerteti a kisfeszültségű villamosenergetikai berendezések az áramütés elleni védelmének, illetve szabványos kivitelezésének létesítési előírásait az MSZ HD 60364 szabványsorozat és más kapcsolódó szabványok alapján. Kiemelten fontos témakör ebben a részben a hőhatások, túláram- és zárlat elleni védelem követelményei.

3. rész: a kisfeszültségű berendezések felülvizsgálataival foglalkozik, ismerteti a különböző ellenőrzési és mérési eljárásokat, köztük a különleges berendezések (pl. napelemek, járműtöltő állomások) vizsgálatait.

4. rész: a nagyfeszültségű (Un >1000 V) villamosenergetikai berendezések létesítési, áramütés elleni védelmi és vizsgálati követelményeit ismerteti.

A kézikönyv a 3. és 4. rész végén ajánlott vizsgálati jegyzőkönyv mintákat is tartalmaz.

5. rész: a villamos méréseket mutatja be, és ez rész tartalmazza a kötelező mérési gyakorlatot. Tájékozat a villamos balesetekről, ezek elleni védelemről és az elsősegélynyújtásról. Néhány kiegészítő információ és ellenőrző kérdések zárják a kézikönyvet.

A jegyzet, mint említettük, elsősorban az erősáramú/energetikai berendezések villamos biztonsági felülvizsgálóinak oktatására szolgál. Reméljük, hogy jól tudják majd használni a gyakorló szakemberek vagy az érdeklődő kollégák is, az újabb előírások megismerésére vagy a meglévő tudásuk felfrissítésére.

Arató Csaba
szerző
MEE tag

Nettó ár: 7.524,- Ft
Bruttó ár: 7.900,- Ft

Naprakész szereléstechnológiai ismeretek és a legújabb szabályozások, előírások egyben!
A szakmában hiánypótló szakkönyv az épületvillamossággal foglalkozó tervezőknek, kivitelezőknek, beruházóknak és nem utolsó sorban a szaktanároknak és a tanulóknak nyújt átfogó elméleti ismeretet. 

 

 A könyv főszerkesztője a szakmában nagy elismerésnek örvendő Dési Albert, a szerzői kollektívát pedig ugyancsak a szakma kiválóságai alkotják. A főszerkesztő és a szerzői csoport - maguk is épületvillamossági szakemberekként - olyan kézikönyvet állítottak össze, amelyre, mint komplett szakanyag folyamatos igény jelentkezik a gyakorló szakemberek részéről. 

Az Épületvillamosság – bár nem rendelkezik tankönyvi besorolással – az oktatási anyagok közt betöltött egyedülálló, hiánypótló szerepe révén sok intézményben ajánlott irodalomként jelenik meg.

Raktáron!
Nettó ár: 8.625,- Ft
Bruttó ár: 9.056,- Ft

Szerző: Orlay Imre (2014)

A Villanyszerelők továbbképzésének villamos alapismeretei című jegyzet, mely elsősorban a villanyszerelő szakképzésre ráépülő képzések (pl. villamos hálózat kezelő, villamos alállomás kezelő, kábelszerelő, FAM szerelő) szakmai alapismereteit, jogszabályi és szabvány követelményeinek összefoglalását adja, ezen a területen hiánypótló kiadványként. A szakképzésben résztvevőkön kívül ajánljuk minden olyan villamos szakembernek, aki meglévő tudását szeretné feleleveníteni, frissíteni.

Nettó ár: 19.500,- Ft
Bruttó ár: 20.475,- Ft

Szerző: Rahne Eric

Megjelenés dátuma: 2018

A könyv nagy segítséget nyújt a termográfiai felvételek készítői és kiértékelői részére, megkönnyíti a döntés előkészítők, beruházók munkáját is, de a mélyebb tudást keresők is megtalálják számításaikat.
Keménytábla, A4-es formátum, színes, 652 oldal, a szakterület „kézikönyve”-ként használható.

Raktáron!
Nettó ár: 5.404,- Ft
Bruttó ár: 5.674,- Ft

A könyv címe: Villámvédelem Felülvizsgálók, tervezők és kivitelezők kézikönyve

A könyv szerzője:  Dr. Horváth Tibor

Kiadás éve: 2007

 

Raktáron!
Nettó ár: 5.980,- Ft
Bruttó ár: 6.279,- Ft

A könyv címe: Villámvédelem 2009.

Szerkesztette: Varga Tamás, Dr. Szedenik Norbert, Kruppa Attila, Vasvári-Nagy Sándor

Lektorálta: Dr. Fodor István

Kiadás éve: 2009

 

Raktáron!
Nettó ár: 4.025,- Ft
Bruttó ár: 4.226,- Ft

Szerzők: Dr. Fodor István, Dr. Szedenik Norbert

A könyv az ezt megelőzően kiadott Villámvédelem 2007 és Villámvédelem 2009 c. könyvek kiadása óta bekövetkezett változásokat taglalja három külön fejezetben.

Az előző jegyzetekben foglaltakat érintő változásokkal az I. és II. fejezet, a 2009. utáni, villámvédelmet érintő változásokkal pedig a III. fejezet foglalkozik részletesen.

 

Nettó ár: 3.810,- Ft
Bruttó ár: 4.001,- Ft

Szerző: Rejtő Ferenc (2006)

Az „EMC ALAPOK” (Bevezetés az elektromágneses összeférhetőség gyakorlatába) könyv célja a legkülönfélébb villamos berendezésekkel foglalkozó, már biztos alapismeretekkel rendelkező szakembereket, mérnököket, technikusokat az új tudományágba bevezetni, illetve számukra kiegészítő ismereteket nyújtani. Segíteni szándékozik a közép- és felsőfokú szakoktatás megújulását is.

Ismeretterjesztő kiadványok
Nettó ár: 5.000,- Ft
Bruttó ár: 5.250,- Ft

Szerző: Lambert Miklós

Megjelenés dátuma: 2019.01.30.

"...A könyv nem ad receptet, hogyan kell LED fényforrást tervezni, gyártani, de útmutatót ad, mit vásároljunk, vagy ha olyan nincs a boltban, hogyan lássunk neki kedvünkre valót csinálni. A könyvet ezért főként mérnököknek ajánlom, de hasznosan forgathatják olyanok is, akik "csak" vásárlási szempontokat szeretnének kapni." - Lambert Miklós

Raktáron!
Nettó ár: 2.800,- Ft
Bruttó ár: 2.940,- Ft

Szerző: Lambert Miklós (2008)

A szenzorok fizikai, kémiai, technológiai paraméterek sokaságát érzékelik, képeznek belőlük villamos mérőjelet, amely valamely mérőrendszer, irányítórendszer. automatika működtetésére szolgál.

A 410 oldalas elméleti könyv négy fejezete a szenzorok működését mutatja be, többszáz ábrával illusztrálva.

Raktáron!
Nettó ár: 4.571,- Ft
Bruttó ár: 4.800,- Ft

Szerző: Juhász Árpád (2009)

A megújuló energiák igen változatos formában állnak rendelkezésünkre a világban, így Magyarországon is. (...)
De vajon mi az optimális megoldás? Milyen szempontok mentén tudjuk kiválasztani? Magyarország esetében mi lehet az a recept, ami hosszú távon is fenntarthatóvá és biztonságossá teszi az energiaellátást? (...)

A megadott ár a készlet erejéig érvényes!

Nettó ár: 1.762,- Ft
Bruttó ár: 1.850,- Ft

Épületgépészeti szakkiadvány-sorozat
Főszerkesztő: Szemán Róbert (2007)

Ez a téma a végfelhasználók körében jelenleg mitikus köntösben jelenik meg; egyfajta csodatechnológiaként néznek rá, ami mindent megold.
A "Megújuló energiák az épületgépészetben" igyekszik hasznos információkkal szolgálni a szakterületről, rávilágítani arra, hogy ennek a szegmensnek nagy megtanulandó tudásbázisa van.

A megadott ár a készlet erejéig érvényes!