Hungarian flagEnglish flag
1191 Budapest, Földváry u. 2.
info@meter.hu +36 1 282 9896
Kalibrálni pedig kell (calibrate neccesse est)!
2015-07-16

Villamos biztonságtechnikai műszerek, multiméterek, oszcilloszkópok teljes körű, gyors és kedvező árú kalibrálása
Nem elegendő egy műszer alkalmasságára csupán a megvásárlásakor gondolni; a későbbiekben is gondoskodni kell arról, hogy az általa mutatott értékek és a mérendő mennyiség helyes értéke között az összefüggés megmaradjon. Erre szolgál a mérőeszközök zöménél a kalibrálás, amelyet időről időre el kell végezni, ha biztosítani kívánjuk a műszerünk által mutatott értékek elfogadhatóságát.

A címben foglalt "bölcsességet" látszanak igazolni a C+D Automatika Kft. Kalibráló laboratórium eddigi tapasztalatai. A laboratórium kezdetben a saját forgalmazású érintésvédelmi műszerek teljes körű, gyors és kedvező árú kalibrálására összpontosított. Az azóta összegyűlt tapasztalatok, eredmények igazolták a vállalkozás sikerét, megalapozták a továbbfejlesztések szakmai és technikai hátterét.

A kalibrálás szükségessége
Vajon egy kereskedéssel foglalkozó cég miért hoz létre egy ilyen laboratóriumot? Nyilván a vevők igényeinek mind teljesebb körű kielégítése indokolta ezt a beruházást. Ugyanis annak ellenőriztetése, hogy egy adott mérőműszer által kijelzett érték még mindig megfelel-e a mérendő mennyiségnek, a felhasználó feladata és kötelessége.
Még a legkorszerűbb digitális készülékeknél sem tudja garantálni a gyártó, hogy teljes élettartama során a kijelzett érték az adott pontossággal megegyezik majd a mérendő mennyiséggel. Általában kalibrálási időszakokat határoznak meg, amelyek betartása és a sikeres kalibrálás biztosíthatja a gyári specifikáción belüli méréseket. Természetesen ez a kalibrálási időszak függhet a használat gyakoriságától (egy napi használatú műszer ellenőrzése legtöbbször gyakrabban ajánlatos, mint amivel csak hetente, havonta mérnek), és csak rendeltetésszerű használat esetén vehető figyelembe.
Ebből következik, hogy többféle kalibrálási igény is felmerülhet egy műszertípussal kapcsolatban. A leggyakoribb a gyári specifikációnak mindenben való megfelelés. Mivel a gyártó – jó esetben is – csak egy egyszerű végbemérési jegyzőkönyvet ad a műszer mellé, ezért az új műszereket is célszerű teljes körű kalibrálásnak alávetni. Mi több, a Mérésügyi törvény előírja, hogy joghatással járó méréshez kalibrált (egy mellékletben felsorolt esetekben pedig hitelesített) mérőműszert kell használni. A kalibrálást általában évente javasolt megismételni, mégpedig teljes körűen, amennyiben a felhasználás ezt indokolja. Vannak azonban olyan univerzális műszerek, amelyeknek csak néhány funkcióját használja a felhasználó. Ekkor célszerű (és olcsóbb) csak az adott képességeket újrakalibráltatni (részkalibrálás). Azután vannak olyan mérési területek, amelyeknél nincs szükség a gyári pontosságra: ekkor a gyáritól eltérő specifikáció, valamint egy adott tartomány vizsgálata is megadható a kalibrálás kérésénél. Amennyiben viszont a műszer elromlik, akkor a javítás után mindenképpen szükséges egy kalibrálással igazolni az ismételt használhatóságát.

Kalibrálás
Lássuk ezek után mi is tulajdonképpen az a kalibrálás? Definíció szerint azon műveletek összessége, amelyekkel adott körülmények/feltételek között megállapítható az összefüggés a mérőeszköz által mért érték és a mérendő mennyiség etalonnal mért vagy reprodukált helyes értéke között. Az itt szereplő "etalon" pedig a mérendő mennyiség ismert értékeit mérő vagy reprodukáló, más mérőeszközök ellenőrzéséhez használt olyan eszköz, amelynek visszavezethetősége garantált a nemzeti etalonra.

Azaz az adott laboratórium kalibráláskor olyan, a vizsgált műszernél nagyobb pontosságú használati etalon eszközöket alkalmaz, amelyek kalibrálási bizonyítványa rögzíti a visszavezethetőséget. A kalibrálást dokumentált, reprodukálható kalibrálási eljárások alapján végzik. Az eredményeket a megrendelőnek átadott kalibrálási bizonyítványban kell rögzíteni. Fontos része az eredményközlésnek a mérési bizonytalanság meghatározása. Ez részben az etalon pontosságából, valamint a kalibrálandó eszköz leolvasási bizonytalanságából ered. A mérés bizonytalanságára jelentős hatása lehet a kalibrálási módszernek és a környezeti feltételeknek is.

Ki kalibrálhat?
2002. január 1. óta nem kötelező a kalibráló laboratóriumok akkreditálása. Az akkreditálás annak a hivatalos elismerése, hogy az adott kalibráló laboratórium felkészült/alkalmas az akkreditálás hatálya alá tartozó kalibrálási tevékenység végzésére. Magyarországon kizárólag a Nemzeti Akkreditáló Testület (NAT) akkreditálhat. Az akkreditálás során a NAT azt vizsgálja, hogy az adott laboratórium az ISO/IEC 17025-ös szabvány követelményei szerint működik, műszakilag felkészült és képes műszakilag megfelelő, érvényes eredmények szolgáltatására. Ezt a tényt azonban az adott laboratórium is kijelentheti nyilatkozat formájában, aminek hitelességét persze igazolnia kell.

Labortevékenység
A C+D Automatika Kft. Kalibráló laboratóriuma a Nemzeti Akkreditáló Testület által a NAT-2-0294/2015 számon akkreditált kalibrálási tevékenységet az MSZ EN ISO/IEC 17025:2005 szabvány követelményeinek megfelelően végzi, amelyet a cég ISO 9001:2015 szabvány szerinti évenkénti TÜV felülvizsgálata is elismert. Nemzetközi laborközi összehasonlítások is tanúsítják a laboratórium megfelelő működését. No és persze a megrendelő is bármikor meggyőződhet a szakszerű munkáról.

A C+D Automatika Kft. Kalibráló laboratóriuma a villamos biztonságtechnikai mérőműszerek minden fajtájának (érintésvédelmi műszerek, szigetelésvizsgálók és készülékvizsgálók) a teljes körű kalibrálására felkészült. Emellett 13 ppm pontosságig a multiméterek kalibrálása is kidolgozott csakúgy, mint az oszcilloszkópoké. Igény esetén a kalibráló laboratórium kitelepül egy adott helyszínre, hogy például a gyártósorokba beépített ellenőrző berendezések kalibrálása a lehető lekisebb termeléskieséssel járhasson.
Mivel a kalibrálásba bevont területeken a cég elég széles termékskálával rendelkezik, sokféle műszer szakszerű és – igény szerint – teljes körű kalibrálásáról kell gondoskodni, amit megkönnyít, hogy az új kalibrátorok által a Laboratórium legjobb mérőképessége is javult (például feszültségállóságot akár 12 kV-ig tudunk kalibrálni). Gyártói szinten a legnépszerűbb Metrel biztonságtechnikai gyártmányokon kívül a Ganz Műszer Rt. villamos biztonságtechnikai készülékei és multiméterei mellett a Chauvin-Arnoux termékek – beleértve a Metrix multimétereket és oszcilloszkópokat – csakúgy ide tartoznak, mint az Elabo professzionális, mérőrendszerbe szervezhető gyártósori ellenőrző készülékei. Természetesen az eddigi tevékenység során más, a C+D Automatika kínálatában nem szereplő termékek is megfordultak a laborban kalibrálásra (így az említett területek összes gyártójának műszerein kívül például orvosi készülékvizsgálók is), és ez a skála folyamatosan bővül.

A Kalibráló laboratórium kalibrálási eljárásait a céggel kapcsolatban levő gyártók tapasztalataira támaszkodva alakította ki. Európai Uniós tagságunk óta egyre nőtt a külföldről érkező megkeresések száma, hiszen a szakszerűen elvégzett kalibrálást igazoló bizonyítvány a magyar mellett angol és német nyelven is elkészülhet.