Hungarian flagEnglish flag
1191 Budapest, Földváry u. 2.
info@meter.hu +36 1 282 9896

Szakirodalom

2020-02-06

Érintésvédelmi felülvizsgálók kézikönyve 2016Megjelent a legújabb érintésvédelmi jegyzet!

Megjelent az „Érintésvédelmi Felülvizsgálók Kézikönyve” című, Magyar Elektrotechnikai Egyesület által gondozott szakmai jegyzet 7. átdolgozott kiadása. 

Szerkesztette: Arató Csaba

 Részletes ismertető...

 Tovább a szakkönyvek oldalra


2019-02-19
Erősáramú berendezések felülvizsgálóinak kézikönyve 2019 Kézikönyv regisztrált villanyszerelők részére LED-es világítás-működés-konstrukció-alkalmazás TERMOGRÁFIA elmélet és gyakorlati méréstechnika
Erősáramú berendezések felülvizsgálóinak kézikönyve 2019 Kézikönyv regisztrált villanyszerelők részére LED-es világítás-működés-konstrukció-alkalmazás TERMOGRÁFIA elmélet és gyakorlati méréstechnika

 Tovább a szakkönyvek oldalra


2009-03-02

mee logoAz ülésen először a digitális műszerekre megadott pontosság értelmezéséről volt szó, majd az aggregátorokról táplált dugós csatlakozású fogyasztók érintésvédelme került napirendre. Ezt követően az ÉV ellenőrzések gyakoriságának kérdéséről, majd konkrét esetek elemzésére került sor.

Részletek a 2009. februári összefoglalóban olvashatóak


2009-06-22

mee logoA Munkabizottság a legutóbbi ülése után hozzá beérkező kérdéseket tárgyalta az alábbiak szerint:

  • A legfeljebb 32 A-es végáramkörökhöz tartozó leghosszabb lekapcsolási idők alkalmazása.
  • Az áram-védőkapcsoló alkalmazásának követelményeiben mi tekinthető „általános használatra szánt” csatlakozóaljzatnak?
  • Több kérdés hangzott el az EPH-rendszerbe csatlakoztatandó „idegen vezetőképes szerkezetek”-re vonatkozóan.
  • Fogyasztásmérő alatti kötés.
  • Ki végezheti az új villamos berendezések első vizsgálatát

Részletek a 2009. júniusi összefoglalóban olvashatóak


2019-12-11

meeAz Érintésvédelmi Munkabizottság üléseinek összefoglalóit változtatás nélkül, pdf formátumban tároljuk honlapunkon.

Az összefoglalókban található válaszok az adott ülés időpontjában hatályos jogi szabályozásoknak és szabványi háttérnek felelnek meg.


2010-02-09

wheelchairA kilencrészes cikksorozatban a szabályozástechnikába való bevezetés után a leggyakrabban előforduló szabályozási módokat egy bevált gyártmánycsalád használatán keresztül mutatja be a szerző - "Azoknak próbálunk segíteni, akik kétségbeesetten állnak a kapcsolótábla előtt és azon töprengenek, hogy most melyik gombot kell megnyomni."


2005-05-06

lpqi logoA kiadvány a villamosenergia-minőséget jellemző mutatókkal és a fogyasztókkal való kölcsönhatásával, a villamosenegia-minőséggel kapcsolatos szabványokkal foglalkozik. Összehasonlítja a szabványnak megfelelő készülékek hatását a villamos energia minőségére, majd összefoglalja a javasolt új tervezői gyakorlat legfontosabb szempontjait.


2005-05-27

roadshowA Villgép Szövetség rendezvényén 2005.05.26-án Horányban műszerbemutatót tartottunk. A résztvevő szervizes kollégák megismerkedhettek az általunk forgalmazott azon készülékekkel, melyek a javításokat követő mérések, biztonságtechnikai vizsgálatok elvégzésére alkalmasak (készülékvizsgálók, szigetelési ellenállásmérők, hőmérsékletmérők, zajszintmérők, stb.).
Ugyanitt rövid előadás hangzott el a 2004. év végére elkészült Műszaki Irányelv céljáról, alkalmazási területéről valamint a benne megfogalmaztott követelményekről és mérési módszerekről.


2005-10-24

A korábbi évtizedekben szinte kizárólagosan alkalmazták a védőérintkező nélküli "0" érintésvédelmi osztályú háztartási célú dugós csatlakozókat. Ezek a csatlakozók csak egy fázis és a nullavezető csatlakoztatására alkalmasak. Erre a korábban érvényes szabványok is lehetőséget adtak, hiszen a szigetelő anyagúnak tekinthető (pl. fa, műanyag) "melegpadlós" helyiségekben nem volt kötelező az érintésvédelem alkalmazása. Az 1980-as évek előtt épült létesítményekben (lakások, irodák) túlnyomó részben ma is megtalálhatók ezek a dugaszoló aljzatok. Az MSZ 172-1:1972 szabvány 1978-as módosítása már "szigorít": a padló anyagától függetlenül érintésvédelmet kell alkalmazni, kivéve az 1980. január 1. előtt épült lakások szigetelőanyag-padlójú helyiségei e lakások villamos vezetékezésének felújításáig.


2006-02-02

meeA Munkabizottság először visszatért a létesítés során készített villamos szerkezetek "termék"-nek való minősítése kérdésében az előző ülésen lefolytatott vitára, majd ezt követően ismertetésre került, hogy a foglalkozáspolitikai és munkaügyi miniszter január 1.-i hatállyal rendeletet készül kiadni (ez időközben megjelent – lásd kapcsolatos cikket), az érintésvédelmi ellenőrzések szükségességéről és gyakoriságáról.

Szó esett - az IEC és a CENELEC által elkészített - a kisfeszültségű erősáramú berendezések érintésvédelmi kialakítására (létesítésére), valamint a ennek ellenőrzésére vonatkozó követelményeket tartalmazó (IEC, valamint CENELEC HD) 60364 sorozat -4-41 főfejezetének, valamint –6. részének immár véglegesnek tekinthető tervezetéről, melyek várhatóan 2007. évtől lesznek hatályosak.


  • 1
  • 2
  • 3
  • . . .
  • 6