Hungarian flagEnglish flag
1191 Budapest, Földváry u. 2.
info@meter.hu +36 1 282 9896
EMC Alapok
2006-10-11

Bevezetés az elektromágneses kompatibilitás gyakorlatába

Az EMC (Electromagnetic Compatibility, azaz elektromágneses összeférhetőség) a különféle zavarvédelmek jelentős részeredményeit is felhasználó, de ezek összegzésen túlnyúló, manapság egyre fontosabbá váló új tudományág. Sajátos szemlélettel (ezt nevezhetjük preventív, környezettudatos gondolkodásnak) és stratégiával, a legújabb technikai eredmények felhasználásával, nemzetközi előírásokkal igyekszik megteremteni a legkülönfélébb villamossággal működő eszközök, berendezések, létesítmények "békés" és biztonságos egymás mellett működését.

Az új tudományág létrejöttét döntően motiválta a technika fejlődése. Jellemző: - egyfelől az egyre parányibb, esetenként egyre nagyobb frekvenciával működő, egyre érzékenyebb informatikai és automatikai egységek egyre sűrűbb halmazai - másfelől az energia szállítás-felhasználás minden téren tovább növekvő volumene. Az elektromágneses zavar kibocsátás, illetve a zavar érzékenység szintjének egymáshoz közeledése az ún. kompatibilitási rés ("EMC gap") záródásának problémáját eredményezi. Ezt a problémát, a berendezések zavartalan egymás melletti és közvetlen együttműködése érdekében mindenképpen meg kell oldani A technikai motiváció mellett a globalizálódó világunkban a gazdasági és jogi háttér is jelentőssé vált.

Az "EMC ALAPOK" (Bevezetés az elektromágneses kompatibilitás gyakorlatába) könyv célja a legkülönfélébb villamos berendezésekkel foglalkozó, már biztos alapismeretekkel rendelkező szakembereket, mérnököket, technikusokat az új tudományágba bevezetni, illetve számukra kiegészítő ismereteket nyújtani. Segíteni szándékozik a közép- és felsőfokú szakoktatás megújulását is.

A szerző Dr. univ Rejtő Ferenc a Miskolci Egyetem tanára.
Lektorálta: Varjú György professzor, a műszaki tudomány doktora.

Megjelenése a MEE kiadásában, 260 oldal, B/5 formátumban.

Ára: 3.810 Ft + ÁFA, azaz bruttó 4.000 Ft
Rendelje meg most!