Hungarian flagEnglish flag
1191 Budapest, Földváry u. 2.
info@meter.hu +36 1 282 9896
Erősáramú berendezések időszakos felülvizsgálóinak kézikönyve
2012-02-20

Erősáramú Berendezések Felülvizsgálóinak KézikönyveTartalom

Előszó

1. Bevezetés

2. Az erősáramú berendezések felülvizsgálata

2.1. Az ellenőrzések célja

2.2. Az ellenőrzési rendszer

2.3. Az üzemeltető ellenőrzési feladatai

2.4. Az üzemi vizsgálatok megszervezése

2.5. Hatósági ellenőrzés

3. Tűzvédelmi, létesítési és felülvizsgálati előírások

3.1. Az OTSZ és a létesítési szabványok viszonya

3.2. Az égés és a robbanás fizikája

3.2.1. Az égés feltételei

3.2.2. Relatív sűrűség, diffúzió, gyújtóforrások

3.2.3. Az égés elmélete

3.3. Az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról (OTSZ)

3.4. A tűzveszélyességi osztályba sorolás

3.5. A felülvizsgálatoknál alkalmazott előírások

3.5.1. Érvényes szabványok

3.5.2. Visszavont szabványok

3.5.3. Jogszabályok

4. Érvényes létesítési szabványok

4.1. MSZ 2364/MSZ HD 60364 sorozat: Kisfeszültségű villamos berendezések

4.2. Bevezető részek

4.3. Biztonságtechnika (4. rész)

4.4. A villamos szerkezetek kiválasztása és szerelése (5. rész)

4.5. Ellenőrzés (6. rész)

4.6. Különleges berendezésekre vagy helyekre vonatkozó követelmények (7. rész)

4.7. Kapcsolódó létesítési szabványok

4.8. A kábelek tűzállósága

4.9. Létesítés robbanásveszélyes térségekben (Az MSZ EN 60079 szabványsorozat)

4.10. A védelmi módokról

5. Visszavont létesítési szabványok

5.1. Bevezetés: az MSZ 1600-as szabványsorozatról

5.2. MSZ 1600-1:1977+1M:1981 Általános előírások

5.3. Az MSZ 1600-2 ... -16 sorozat: Különleges helyiségek és berendezések

6. A villamos berendezések helyszíni vizsgálata

6.1. A felülvizsgálatok személyi és tárgyi feltételei

6.2. A vizsgálatok előkészítése

6.3. A helyszíni vizsgálati munka általános módszerei

6.4. Az energiaellátó berendezések és elosztóhálózatok felvételezése és vizsgálata

6.4.1. Nagy ipartelepek nagyfeszültségű elosztó hálózatainak vizsgálata

6.4.2. Ipari és mezőgazdasági üzemek elosztóhálózatának vizsgálata

6.4.3. Szabadvezetéki elosztóhálózatok vizsgálata

6.5. Az épületek és helyiségek fogyasztói berendezéseinek vizsgálata

6.5.1. Az épületek villamos berendezéseinek felülvizsgálata

6.5.2. A helyiségek villamos berendezéseinek vizsgálata

6.5.3. Robbanásveszélyes helyiségek és szabadterek felülvizsgálata

6.6. Kommunális- és lakóépületek villamos berendezéseinek felülvizsgálata

6.7. Pezsgőfürdők és hidromasszázs berendezések

6.7.1. Általános ismertetés

6.7.2. Szabványelőírások

6.7.3. A pezsgőfürdő és hidromasszázs berendezések telepítése

6.7.4. Kiegészítő egyenpotenciálú összekötés

6.7.5. Villamos csatlakozás

6.7.6. Leválasztás, védelem

6.7.7. Üzembe helyezés, ellenőrzés

6.8. Az érintésvédelem és a villámvédelem vizsgálata

6.9.A vezetékhálózat szigetelési ellenállásának mérése

6.9.1. A mérés szükségessége és elve

6.9.2. Mérőműszerek

6.9.3. A vezetékhálózatok szigetelési ellenállásmérése

6.9.4. Kábelek szigetelési ellenállásának mérése

6.9.5. Kiértékelés, dokumentálás

6.10. Nagyfeszültségű berendezések vizsgálata

6.11. A vizsgálat szempontjai

7. Túláramvédelem

7.1. A létesítés szabályai

7.2. A túláramvédelemmel kapcsolatos fogalmak

7.3. A zárlati energiáról

7.3.1. A zárlati áram dinamikus hatása

7.3.2. A zárlati áram termikus hatása

7.3.3. A zárlati ív hatása

7.3.4. A független zárlati áramok számítása

7.4. A túláramvédelem és a zárlatvédelem összehangolása.

7.5. A túláramvédelem eszközei

7.5.1. Megszakítók (MSZ EN 60947-1)

7.5.2. Kismegszakítók (MSZ EN 60898)

7.5.3. Olvadóbiztosítók (MSZ EN 60269)

7.5.4. Túláramérzékelő eszközök

7.6. A túláramvédelem alkalmazása egyes fogyasztó berendezéseknél

7.6.1. Villamos motorok

7.6.2. Transzformátorok

7.6.3. Egyenirányítók, akkumulátorok

7.6.4. Fázisjavító kondenzátorok

7.6.5. Hőfejlesztő készülékek

7.6.6. Dugós csatlakozók és világítási berendezések

7.6.7. Elosztó berendezések

7.6.8. Vezetékek

7.7. A túláramvédelem ellenőrzése

8. A felülvizsgálatok dokumentálása

8.1. A dokumentálás célja és jelentősége

8.2. Új létesítésű erősáramú berendezés felülvizsgálata

8.3. Üzemelő erősáramú berendezés ellenőrzése (időszakos ellenőrzés)

9. Villamos balesetek, mentés

9.1. Villamos balesetek és megelőzésük

9.1.1. Bevezetés

9.1.2. Erősáramú üzemi szabályzat (MSZ 1585:2009)

9.1.3. Személyi követelmények

9.2. Az áramütés

9.3. Az emberi test ellenállása

9.4. Az áram élettani hatása

9.5. A baleset súlyosságát meghatározó tényezők

9.6. Műszaki mentés

9.6.1. Műszaki mentés 1000 V-nál nem nagyobb feszültségű berendezésen

9.6.2. Műszaki mentés 1000 V-nál nagyobb feszültségű berendezéseken

9.6.3. A kiszabadítást követő teendők

9.7. Egészségügyi ellátás

9.7.1. Egészségügyi alapismeretek

9.7.2. Elsősegélynyújtás

10. Villamos mérések (Tájékoztatás!)

10.1. Méréstechnikai alapfogalmak

10.1.1. A műszerek osztálypontossága

10.1.2. A műszerállandó

10.1.3. A műszerek fogyasztása (belső ellenállás)

10.1.4. Digitális mérőműszerek

10.1.5. A műszerek kiválasztása

10.2. Az áramerősség és a feszültség mérése

10.3. A méréshatár bővítése

10.3.1. Feszültségváltó

10.3.2. Áramváltó

10.4. Teljesítménymérés

10.4.1. Villamos fogalmak és alapösszefüggések

10.4.2. Egyfázisú teljesítmény mérése

10.4.3. Háromfázisú teljesítménymérés

10.4.4. Meddő teljesítmény mérése

10.5. A villamosenergia-fogyasztás mérése

10.5.1. Egyfázisú villamosenergia-mérés

10.5.2. Háromfázisú villamosenergia mérés

10.5.3. Teljesítménymérés fogyasztásmérővel

10.5.4. Meddő villamos energia mérése

10.6. Műszer jelölések

11. Szabványrendszerek, intézmények, tanúsítás (Tájékoztatás!)

11.1. Európai direktívák

11.2. Magyarországi szabványosítás

11.3. Nemzetközi szabványosítás

11.4. A szabványok témakörei

11.5. Az előszabványokról

11.6. Szabályzatok, műszaki biztonsági szabályozás

11.7. Hatósági intézményi rendszer

11.8. A villamossági termékek vizsgálata, ellenőrzése és tanúsítása

11.9. Nemzetközi tanúsítási rendszerek és biztonsági jelek

11.9.1. Tanúsítási rendszerek

11.9.2. CE-jelölés

11.10. Mérésügyi kérdések

11.11. A hálózati jellemzők szabványos értékei

11.12. ISO szerinti minőségbiztosítási rendszerek

11.13. Feliratok, jelölések, kezelési útmutató

11.14. Feszültség alatti munkavégzés

11.15. Elektromágneses összeférhetőség

11.16. A szakmai felelősségről

11.17. Tájékoztató a jelölésekről

11.17.1. Vizsgálóintézeti jóváhagyási jelek

11.17.2. Készülék jelölések

11.17.3. CCE védettségi jelek

11.18. Biztonsági figyelmeztető táblák

11.19. Az IP védettség magyarázata

11.20. A villamos berendezésekkel kapcsolatos előírások

11.20.1. Jogszabályok

11.20.2. Szabványjegyzék

12. Összefoglaló (ellenőrző) kérdések

2. fejezet: Az erősáramú berendezések felülvizsgálata

3.2. fejezet: Országos Tűzvédelmi Szabályzat (OTSZ)

4.1. fejezet: Az MSZ 2364/MSZ EN 60364 szabványsorozat

4.7. fejezet: Kapcsolódó létesítési szabványok

4.8. fejezet: Létesítés robbanásveszélyes térségekben (MSZ EN 60079 sorozat)

5.1. fejezet: Az MSZ 1600-1 szabvány alkalmazása

5.3. fejezet: Az MSZ 1600-2…16 szabványsorozat alkalmazása

6. fejezet: A villamos berendezések helyszíni vizsgálata

7. fejezet: A túláramvédelem értékelése

8. fejezet: A felülvizsgálatok dokumentálása

9. fejezet: Villamos balesetek, mentés

10. fejezet: Villamos mérések

13. Ellenőrző tesztkérdések

13.1. Előszó

13.2. Tesztkérdések

2. fejezet: Az erősáramú berendezések felülvizsgálata

3. fejezet: Tűzvédelmi, létesítési és felülvizsgálati előírások

4.1. fejezet: Az MSZ 2364/MSZ EN 60364 szabványsorozat

4.7. fejezet: Kapcsolódó létesítési szabványok

4.8. fejezet: Létesítés robbanásveszélyes térségekben

5.1.-5.2. fejezet: Az MSZ 1600-as szabványsorozatról, MSZ 1600-1 szabvány

5.3. fejezet: Az MSZ 1600-2…16 szabványsorozat alkalmazása

6. fejezet: A villamos berendezések helyszíni vizsgálata

7. fejezet: A túláramvédelem értékelése

8. fejezet: A felülvizsgálatok dokumentálása

9. fejezet: Villamos balesetek, mentés

13.3. A tesztkérdések helyes válaszai