Hungarian flagEnglish flag
1191 Budapest, Földváry u. 2.
info@meter.hu +36 1 282 9896
A villamosenergia minősége
2006-10-11

Szakkönyv az áramszolgáltató társaságok, a villamos vontatás, a villamos nagy- és kisfogyasztók szakemberei, villamosenergetikai és hálózattervezők, valamint energetikai berendezések tervezői és gyártói számára, továbbá e terület szabványosításában, szabályozásában, minősítésében és felügyeletében résztvevő szakemberek részére.

A villamosenergia minősége a villamosenergia ellátás és szolgáltatás megfelelőségének mérésére szolgál, magába foglalja a villamos feszültség és a szolgáltatás minőség számos egyedi és átlagos mutatóit. A villamosenergia minőség a villamosenergia, mint áru igen összetett tulajdonsága, melynek megléte biztosítja a villamos-berendezéseknek az előírt és tervezett módon való működését, a táphálózatra és a többi berendezésre gyakorolt hatások elfogadhatóságát.

A minőség jellemzése, mérése és értékelése többféle módszerrel történhet. A könyv részletesen felméri és ismerteti a legkorszerűbb hazai és nemzetközi eljárásokat, számításokat és módszereket. A feszültségminőség értékelését az elektromágneses összeférhetőség (EMC) szemléletébe és szabványhátterébe helyezi és foglalkozik a berendezésekre közvetlen károsodást jelentő tranziens túlfeszültségek kezelésével is.

Tartalmazza a Budapesti Műszaki Egyetemnek a szakterületet érintő K+F munkáinak az újdonságait és az Európai Energia Szabályozók Tanácsa (CEER) összehasonlító elemzésének eredményeit a villamosenergia-szolgáltatás európai gyakorlatáról valamint egyes külföldi és hazai fejlesztési tendenciákat.
Sem a nemzetközi, sem a hazai szakirodalomban nem jelent meg még olyan mű, mely a villamosenergia minőségének különböző kérdéseiről ilyen összetett és átfogó ismertetést adna a legfrissebb kutatási eredmények és fejlesztések alapján.

Hiánypótló könyv, mely tankönyv a főiskolai és egyetemi graduális és posztgraduális képzésben.

Néhány szó a Szerzőkről:

Dán András a BME Villamos Energetika Tanszék egyetemi tanára, az MTA műszaki tudományok doktora, a kisfrekvenciás vezetett zavarok témakörben végzett kutatásaira, publikációira alapoz a könyv 2.-10. fejezete.

Tersztyánszky Tibor a Magyar Energia Hivatal tanácsadója, a BME egyetemi magántanára, az MTA műszaki tudomány doktora, a villamosenergia-ellátás szolgáltatás témakörben a hazai és nemzetközi szervezetekben végzett munkáját tükrözi a könyv második része.

Varjú György a BME Villamos Energetika Tanszék egyetemi tanár, az MTA műszaki tudományok doktora, az elektromágneses összeférhetőség (EMC) területén hazai és nemzetközi szervezetekben végzett munkásságára alapozott a könyv 1. fejezete.

A könyv terjedelme 532 oldal.

Ára: 8.800 Ft + ÁFA, azaz bruttó 9.240 Ft, a szállítás költsége postai utánvéttel 1.000 Ft.
Rendelje meg most!