Hungarian flagEnglish flag
1191 Budapest, Földváry u. 2.
info@meter.hu +36 1 282 9896
A védőérintkező nélküli dugós csatlakozókról
2005-10-24

A korábbi évtizedekben szinte kizárólagosan alkalmazták a védőérintkező nélküli "0" érintésvédelmi osztályú háztartási célú dugós csatlakozókat. Ezek a csatlakozók csak egy fázis és a nullavezető csatlakoztatására alkalmasak. Erre a korábban érvényes szabványok is lehetőséget adtak, hiszen a szigetelő anyagúnak tekinthető (pl. fa, műanyag) "melegpadlós" helyiségekben nem volt kötelező az érintésvédelem alkalmazása. Az 1980-as évek előtt épült létesítményekben (lakások, irodák) túlnyomó részben ma is megtalálhatók ezek a dugaszoló aljzatok. Az MSZ 172-1:1972 szabvány 1978-as módosítása már "szigorít": a padló anyagától függetlenül érintésvédelmet kell alkalmazni, kivéve az 1980. január 1. előtt épült lakások szigetelőanyag-padlójú helyiségei e lakások villamos vezetékezésének felújításáig.

Az MSZ 172-1:1986 szabvány a nemzetközi előírásokkal összhangban mindenhol előírja az érintésvédelem alkalmazását. Ugyanez olvasható a jelenleg érvényes MSZ 2364-470:2002 szabványban: néhány kivételtől eltekintve minden villamos szerkezethez alkalmazni kell valamilyen áramütés elleni védelmi módot.
Ez magyarul azt jelenti, hogy lakásokban, irodákban szigetelőanyag-padlójú helységek esetében is csak védőérintkezős dugóscsatlakozókat szabad alkalmazni.

A kereskedelmi forgalomban mind a mai napig nagy számban árulják ezeket a csatlakozókat. A Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőség (FVF) vizsgálatot indított a közelmúltban ez ügyben. Megállapítása szerint ezek alkalmazása az I. év. osztályú védővezetős rendszerű készülékek esetében veszélyes lehet, mert megszakad a védővezető – így nincs védelem. Másrészt a hagyományos sík felületű csatlakozóalj a közvetlen érintésvédelem szempontjából ma már nem biztonságos: a félig bedugott dugó csapjaihoz ugyanis hozzá lehet férni, amikor ezek már feszültség alatt vannak. Az eltéréssel kapcsolatban meg kell említeni, hogy 1989. november 15-ig (az MSZ 9871-1:1980 szabvány visszavonásáig) a méretkövetelményeknek megfelelő termékeket a részleges behelyezés közbeni érintésvédelem szempontjából nem kellett ellenőrizni.

Az FVF a gyártókkal és a forgalmazókkal egyeztet e témában: javasolja a süllyesztett "fészkű" – nem védőérintkezős – dugaljak gyártását (hasonlóan a védőérintkezős dugaljakhoz) és a forgalmazott dugaljak figyelmeztető felirattal való ellátását. Megfontolandónak tartjuk 2,5 A áramerősség tartományban az un. "Eurostecker"-rendszerű dugaljak gyártását, ill. alkalmazását is, hiszen lakásokban nagyrészt ilyen villásdugókkal ellátott II. év. osztályú készülékeket alkalmaznak (pl. híradástechnikai készülékek stb.)

Szerző: Arató Csaba
Lektorálta: Kádár Aba


1. ábra: Különböző kialakítású, védőérintkező nélküli dugaszolóaljzatok


2. ábra: Különböző kialakítású, védőérintkezővel rendelkező dugaszolóaljzatok


3. ábra: Korszerű, lengyel gyártmányú védőérintkező nélküli dugaszolóaljzat, amelynek csatlakozási felületét süllyesztették.


4. ábra: "Eurostecker"-rendszerű villásdugók csatlakoztatására alkalmas "T"-elosztó