Hungarian flagEnglish flag
1191 Budapest, Földváry u. 2.
info@meter.hu +36 1 282 9896

Hírek

ÉV Mubi

2009-03-02

mee logoAz ülésen először a digitális műszerekre megadott pontosság értelmezéséről volt szó, majd az aggregátorokról táplált dugós csatlakozású fogyasztók érintésvédelme került napirendre. Ezt követően az ÉV ellenőrzések gyakoriságának kérdéséről, majd konkrét esetek elemzésére került sor.

Részletek a 2009. februári összefoglalóban olvashatóak


2009-06-22

mee logoA Munkabizottság a legutóbbi ülése után hozzá beérkező kérdéseket tárgyalta az alábbiak szerint:

  • A legfeljebb 32 A-es végáramkörökhöz tartozó leghosszabb lekapcsolási idők alkalmazása.
  • Az áram-védőkapcsoló alkalmazásának követelményeiben mi tekinthető „általános használatra szánt” csatlakozóaljzatnak?
  • Több kérdés hangzott el az EPH-rendszerbe csatlakoztatandó „idegen vezetőképes szerkezetek”-re vonatkozóan.
  • Fogyasztásmérő alatti kötés.
  • Ki végezheti az új villamos berendezések első vizsgálatát

Részletek a 2009. júniusi összefoglalóban olvashatóak


2006-10-27

meeA Munkabizottság először meghallgatta a közeljövőben várható szabványok felsorolásáról szóló tájékoztatót. Ezt követően a földelésmérések kérdésével foglalkozott annak kapcsán, hogy a Villanyszerelők Lapjában félreérthető cikk jelent meg.

Részletek a 2006. októberi összefoglalóban olvashatóak


2006-12-15

meeA Munkabizottság először foglalkozott az NSZI villamos szakképzettségek előfeltételeire vonatkozó javaslatáról, majd ezt követően szó esett a törpefeszültségű (általában halogén-) lámpasorok biztonsági kérdéseiről. Végezetül két konkrét kérdést tárgyaltak az IP védettséggel kapcsolatban (IP jelzőszám után megjelenő betűjelzés és egyes tömszelence nélküli tokozatok IP besorolása).

Részletek a 2006. decemberi összefoglalóban olvashatóak


2008-04-08

meeAz ülésen először a MuBi vezetője, Dr. Novothny Ferenc ismertette a VBSZE elfogadottsága kapcsán felmerült kifogást és a GM-hez intézett erre vonatkozó levél szövegét, majd Kádár Aba ismertette az új (novemberben már hatályba lépett és a régit 2009. június 1.-én leváltó) szabványnak az általános EPH kialakítására vonatkozó főbb követelményeit.


2008-06-23

meeA Munkabizottság először Mészáros Géza kérésére foglalkozott az építkezési felvonulási területek 32 A-nél nem nagyobb névleges áramerősségű dugaszolóaljzatok áramkörének érintésvédelmére alkalmazható áram-védőkapcsolók névleges kioldóáramának értékéről.
A továbbiakban Magyar Gábor ismertette javaslatát az érintésvédelmi ellenőrzések dokumentációjának ajánlott kialakítására (amit végleges formában a MEE által a felülvizsgálók tanfolyamai részére kiadandó új Érintésvédelmi Kézikönyv fog megjelentetni).
A Munkabizottság ezt követően tárgyalt a felülvizsgálók új jegyzetébe szánt egyes teszt-kérdésekről is.

Részletek a 2008. júniusi összefoglalóban olvashatóak


2006-02-02

meeA Munkabizottság először visszatért a létesítés során készített villamos szerkezetek "termék"-nek való minősítése kérdésében az előző ülésen lefolytatott vitára, majd ezt követően ismertetésre került, hogy a foglalkozáspolitikai és munkaügyi miniszter január 1.-i hatállyal rendeletet készül kiadni (ez időközben megjelent – lásd kapcsolatos cikket), az érintésvédelmi ellenőrzések szükségességéről és gyakoriságáról.

Szó esett - az IEC és a CENELEC által elkészített - a kisfeszültségű erősáramú berendezések érintésvédelmi kialakítására (létesítésére), valamint a ennek ellenőrzésére vonatkozó követelményeket tartalmazó (IEC, valamint CENELEC HD) 60364 sorozat -4-41 főfejezetének, valamint –6. részének immár véglegesnek tekinthető tervezetéről, melyek várhatóan 2007. évtől lesznek hatályosak.


2006-02-17

meeA Munkabizottság előtt bemutatásra kerültek a Schneider Electric cég által gyártott áram-védőkapcsolók, melyet követően részletesen szó esett az ezen eszközökkel kapcsolatos hazai követelményekről. A gyármányismertetés után jogszabályi változások kerültek közlése.

Részletek a 2006. februári összefoglalóban olvashatóak


2007-07-27

meeA Munkabizottság először aktuálisan felvetett kérdésekre adott választ, majd a Munkabizottság vezetője ismertette az IEC, áramütés élettani veszélyességére vonatkozó közelmúltban szavazásra szétküldött két tervezetét. Az ülés végén Kádár Aba, bejelentette visszavonulását az Érintésvédelmi Munkabizottság éléről, amit pontosan negyven évig vezetett.

Részletek a 2007. júniusi összefoglalóban olvashatóak


2009-11-04

Magyar Elektrotechnikai Egyesület MEEEmlékeztető az Érintésvédelmi Munkabizottság 2009. október. 7.-i üléséről

Az októberi ülésnek is gazdag programja volt: először Sax Dezső és tervező kollégái szabványértelmezési felvetéseit tárgyalta meg, majd Morvai László néhány kérdésére fogalmazott meg válaszokat, amelyek a kivitelezéssel és a felülvizsgálati munkával voltak kapcsolatosak. Végűl Túróczy Ferencnek az Egyesületünkhöz intézett leveléről volt szó, amelyben a szabványossági felülvizsgálók képesítővizsgáin szereplő vizsgatételek korszerűsítését kérte.

Az Érintésvédelmi Munkabizottság  az ülésén kivitelezői és felülvizsgálói szempontokból elemezte a következő tűzmegelőzési kérdéseket is. Ezek a villamos szakemberek számára hasznos ismeretek közérdeklődésre tarthatnak számot ezért azok számára tesszük közzé akik nem tudtak részt venni a MUBI munkájában.

Részletek a 2009. októberi összefoglalóban olvashatóak


  • 1
  • 2
  • 3
  • . . .
  • 6