Hungarian flagEnglish flag
1191 Budapest, Földváry u. 2.
info@meter.hu +36 1 282 9896

Szakirodalom

2006-02-02

meeA Munkabizottság először visszatért a létesítés során készített villamos szerkezetek "termék"-nek való minősítése kérdésében az előző ülésen lefolytatott vitára, majd ezt követően ismertetésre került, hogy a foglalkozáspolitikai és munkaügyi miniszter január 1.-i hatállyal rendeletet készül kiadni (ez időközben megjelent – lásd kapcsolatos cikket), az érintésvédelmi ellenőrzések szükségességéről és gyakoriságáról.

Szó esett - az IEC és a CENELEC által elkészített - a kisfeszültségű erősáramú berendezések érintésvédelmi kialakítására (létesítésére), valamint a ennek ellenőrzésére vonatkozó követelményeket tartalmazó (IEC, valamint CENELEC HD) 60364 sorozat -4-41 főfejezetének, valamint –6. részének immár véglegesnek tekinthető tervezetéről, melyek várhatóan 2007. évtől lesznek hatályosak.


2006-02-17

meeA Munkabizottság előtt bemutatásra kerültek a Schneider Electric cég által gyártott áram-védőkapcsolók, melyet követően részletesen szó esett az ezen eszközökkel kapcsolatos hazai követelményekről. A gyármányismertetés után jogszabályi változások kerültek közlése.

Részletek a 2006. februári összefoglalóban olvashatóak


2015-07-16

Villamos biztonságtechnikai műszerek, multiméterek, oszcilloszkópok teljes körű, gyors és kedvező árú kalibrálása
Nem elegendő egy műszer alkalmasságára csupán a megvásárlásakor gondolni; a későbbiekben is gondoskodni kell arról, hogy az általa mutatott értékek és a mérendő mennyiség helyes értéke között az összefüggés megmaradjon. Erre szolgál a mérőeszközök zöménél a kalibrálás, amelyet időről időre el kell végezni, ha biztosítani kívánjuk a műszerünk által mutatott értékek elfogadhatóságát.


2007-07-27

meeA Munkabizottság először aktuálisan felvetett kérdésekre adott választ, majd a Munkabizottság vezetője ismertette az IEC, áramütés élettani veszélyességére vonatkozó közelmúltban szavazásra szétküldött két tervezetét. Az ülés végén Kádár Aba, bejelentette visszavonulását az Érintésvédelmi Munkabizottság éléről, amit pontosan negyven évig vezetett.

Részletek a 2007. júniusi összefoglalóban olvashatóak


2009-11-04

Magyar Elektrotechnikai Egyesület MEEEmlékeztető az Érintésvédelmi Munkabizottság 2009. október. 7.-i üléséről

Az októberi ülésnek is gazdag programja volt: először Sax Dezső és tervező kollégái szabványértelmezési felvetéseit tárgyalta meg, majd Morvai László néhány kérdésére fogalmazott meg válaszokat, amelyek a kivitelezéssel és a felülvizsgálati munkával voltak kapcsolatosak. Végűl Túróczy Ferencnek az Egyesületünkhöz intézett leveléről volt szó, amelyben a szabványossági felülvizsgálók képesítővizsgáin szereplő vizsgatételek korszerűsítését kérte.

Az Érintésvédelmi Munkabizottság  az ülésén kivitelezői és felülvizsgálói szempontokból elemezte a következő tűzmegelőzési kérdéseket is. Ezek a villamos szakemberek számára hasznos ismeretek közérdeklődésre tarthatnak számot ezért azok számára tesszük közzé akik nem tudtak részt venni a MUBI munkájában.

Részletek a 2009. októberi összefoglalóban olvashatóak


2013-09-12

Kollégánk a Villanyszerelők Lapjában megjelent cikke ad útmutatást a fenti témában a jogkövető magatartás jogszabályi háttéréről kiegészítve a méréstechnikai információkkal.

Tovább a cikkre

A kalibrálólaboratórium oldala


2015-12-23

mee logoA 2015. decemberi MuBi ülésről:

 • egyenpotenciálú hálózatba való bekötés
 • hegesztő gépek időszakos vizsgálata
 • bankautomaták áramütés elleni védelmének felülvizsgálata

...részletek a teljes jegyzőkönyvből itt.


2017-06-25

mee logoA 2017. júniusi MuBi ülésről:

 • alfa biztonsági tényező
 • kültéren alkalmazott csatlakozó aljzatok
 • busz-rendszer installációja
 • elektrikusi munkakörhöz szükséges képzettség
 • kábelek párhuzamos kötése

...részletek a teljes jegyzőkönyvből itt.


2017-10-31

mee logoA 2017. októberi MuBi ülésről:

 • transzformátor állomás kisfeszültségű rendszerének érintésvédelme
 • duális képzés és erősáramú szakmai képzés
 • trolibusz felsővezeték érintésvédelmi módja
 • családi ház betáplálása
 • gipszkarton fal fémváza
 • áramütés elleni védelem felülvizsgálata

...részletek a teljes jegyzőkönyvből itt.


2017-12-12

mee logoA 2017. decemberi MuBi ülésről:

 • hálózati és kapcsolási vaksémák színjelölése
 • túlfeszültség elleni védelem
 • szakképesítési oklevelek érvényessége
 • LPS jelölés értelmezése
 • leválasztó kapcsoló elhelyezése
 • villamos elosztó szekrények átalakítása
 • betonalap-földelő

...részletek a teljes jegyzőkönyvből itt.


 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • . . .
 • 6